script src="https://cdn.siteswithcontent.com/js/push/subscribe.js?v=1.2.1"> Video : Women Scold “ Melayu Kau Jangan Kacau , Melayu Pun Ada Taikor” To A Car Wash Owner - "Cina Lembu & You Tau Mati Macam Mana Tulis Tak” - The Coverage
News

Video : Women Scold “ Melayu Kau Jangan Kacau , Melayu Pun Ada Taikor” To A Car Wash Owner – “Cina Lembu & You Tau Mati Macam Mana Tulis Tak”

According to the Malaysian Car Wash Owner , she asked a Malaysian Restaurant Owner why she open the paip water and did not bother to close it ?

After asking the question above ,  the Restaurant Owner start cursing and scolding her with all types of vulgar words like Cina Babi , Cina Lembu , Cina Samsung and etc. She even throw a chair towards the car was owner children.

The car wash owner told her Jangan Cakap Bangsa Okay ? In addition , she went to lodge a police report on 1 December 2018 in Batu Berendam , Malacca Police Station.

我是开洗车店生意八年前当我顶过来做的时候前者已经有租出角落一部分给马来人开warung。前者是华人娶马来人进番,开warung的是他们的朋友。所以,我也只好继续租给他们。这个Video 是在1/12/2018 发生的,由于当天我的工人车祸所以没开门做生意。傍晚当我去店里看的时候,发觉到外面的水喉被人开了(如果没做生意我们一定不会去开水喉头厕所的paip 漏水)。于是我就走去问他们为什么去开我的水喉头,他们就说没有人去开可是我很清楚知道一定是他们开的。结果,就这样那女的开始走出来手指指不停的大喊大叫,说他们是马来人要搞马来人没那么简单,说我们cina babi ,cina lembu , samseng , gangster, lanjau,cibai 。

由于他们人多而我一个女人带着三个孩子于是我就报警,警察也听到那女人大喊大叫的声音在五分钟内马上就到。我很冷静的说事情如何发生也给他们看这Video,他们只说了一句吵架不能骂人家的种族。然后,两位警察也和我们一起交谈,他也是在警察面前说种族也大口骂我的小孩警察马上告诉他那是小孩子为什么还手指指大骂更不能牵连骂人家的种族。


马来人开warung不用license的MPHTJ 来过可是由于是马来人没事。租地方给他们,你们自己看看食物的残渣漏出来发臭,叫他们修里管好让食物残渣和水直接流出去longkang 结果也是像Video那样被手指大骂还要起手打人。他们还说不用想去举报MPHTJ,没有用的因为他们是马来人报他们不进的。租金是租了才还,还是那种和他们讨租金也被骂,难道马来人真的是这么霸道的吗?如果,有来过我洗车店的顾客也许会知道过年过节我一定会开新年歌有新年的气氛。

可是,那warung的人会在那里比手比脚,说吵到他们做生意。我的顾客们看到莫名其妙的问我为什么他们这么霸道的。好多人都问我也叫我地是你租给他们的为什么要看他们脸色要被他们指指骂骂。早三年前,我也顶不顺他们也说了免费租给他们半年叫他们搬出去。可是,那女的也是像video里面一样,说kalau aku melayu tak boleh berniaga engkau pun tak boleh niaga , melayu kau jangan kacau tau , nak halau aku melayu you tau mati macam mana tulis tak . – Micheal Ho

Video 1 and Video 2 – Click Below

VIDEO 1

Video Part 1 : Women Scold “ Melayu Kau Jangan Kacau , Melayu Pun Ada Taikor” To A Car Wash Owner – “Cina Lembu & You Tau Mati Macam Mana Tulis Tak”

Video Part 1 : Women Scold “ Melayu Kau Jangan Kacau , Melayu Pun Ada Taikor” To A Car Wash Owner – “Cina Lembu & You Tau Mati Macam Mana Tulis Tak”

Posted by The Coverage Media on Thursday, December 6, 2018

Video 2

Video Part 2 : Women Scold “ Melayu Kau Jangan Kacau , Melayu Pun Ada Taikor” To A Car Wash Owner – “Cina Lembu & You Tau Mati Macam Mana Tulis Tak”

Video Part 2 : Women Scold “ Melayu Kau Jangan Kacau , Melayu Pun Ada Taikor” To A Car Wash Owner – “Cina Lembu & You Tau Mati Macam Mana Tulis Tak”

Posted by The Coverage Media on Thursday, December 6, 2018

MUST READ  Mahathir Is Wary of Anwar & Muhiyiddin Warm Relationship With The Sultan of Johor - Is About To Strike On Muhyiddin & Anwar
1 Comment

1 Comment

  1. Das

    December 7, 2018 at 14:01

    Stop uploading such videos. It only makes the situation worse. Make a police report and leave it at that. Patience and tolerance is the responsibility of every citizen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

Loading...
To Top